Công tác xây dựng và phát triển Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi các cấp tỉnh Hòa Bình

Ngày đăng: 24/10/2016

Việc chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi là trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội. Căn cứ Nghị định số 148/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện, Quyết định số 1256/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Quỹ chăm sóc người cao tuổi Việt Nam. Ngày 01/9/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 1889/2008/QĐ-UBND cho phép thành lập Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh (sau đây gọi tắt là Quỹ) và ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện ký quyết định thành lập Quỹ cấp huyện, Quỹ cấp xã. Thực hiện Quyết định trên, Hội Người cao tuổi tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo làm điểm ở 3 huyện (Tân Lạc, Lạc Sơn và Thành phố Hòa Bình) để rút kinh nghiệm triển khai toàn tỉnh. Đến hết tháng 7/2009, cả 11/11 huyện, thành phố đã thành lập được Quỹ cấp huyện và đến cuối năm 2009, tất cả 210 xã, phường, thị trấn của tỉnh đã được thành lập Quỹ cấp xã.

Như vậy, từ 01/9/2008 đến hết năm 2009 Quỹ 3 cấp tỉnh, huyện, xã đã được thành lập (đạt tỷ lệ 100%) và hoạt động độc lập dưới sự quản lý và điều hành của Hội đồng quản lý Quỹ từng cấp. Trong đó, theo hệ thống Phó Chủ tịch UBND làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; Chủ tịch Hội NCT làm Giám đốc Quỹ; kế toán, thủ quỹ của Ủy ban nhân dân xã kiêm kế toán, thủ quỹ Quỹ; tài khoản Quỹ các cấp được mở tại các Ngân hàng

Hằng năm, Chủ tịch UBND tỉnh có thư kêu gọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp ủng hộ Quỹ. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh xây dựng kế hoạch và phát động cuộc vận động đóng góp ủng hộ Quỹ ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã với mức đối với cán bộ công nhân viên chức của các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn tối thiểu 1 ngày lương; doanh nghiệp nhỏ, hộ buôn bán tối thiểu 50 ngàn đồng, hộ gia đình 20 ngàn đồng (trừ hộ ngheo, hộ chính sách). Lấy ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam là ngày cao điểm, từ 6/6 đến 1/10 là thời gian cao điểm vận động Quỹ. Kết quả đã thu được hàng chục tỷ đồng/năm; chỉ tính riêng giai đoạn 2010 - 2015, đã thu được tổng số tiền 18.792.135.900đ (cấp tỉnh: 925.819.000đ; cấp huyện: 7.897.714.900đ; cấp xã: 10.148.602.000đ).

Tuy đây chưa phải là con số lớn so với các tỉnh khác nhưng khá ổn định và là nguồn lực quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi của tỉnh Hòa Bình. Từ nguồn Quỹ thu được đã tổ chức thăm và tặng hàng nghìn xuất quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho người cao tuổi nghèo, hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết; hỗ trợ làm 22 ngôi nhà ở cho 22 hộ gia đình người cao tuổi nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa đang phải ở trong các ngôi nhà dột nát không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; Quỹ đã phối hợp với quỹ của các tổ chức đoàn thể khác sửa chữa 3.500 nhà ở cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ để khắc phục tai nạn, rủi ro, thiên tai, lũ lụt .v.vv. Các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ngày một phát triển cả về số lượng và chất lượng, đồng đều ở các cấp Hội, công tác thăm hỏi người cao tuổi được tổ chức thường xuyên, việc phúng viếng, đưa tiễn người cao tuổi khi qua đời được tổ chức chu đáo. Các hoạt động của Hội ngày càng phong phú góp phần vào thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Hội NCT Việt Nam và các chương trình kinh tế, xã hội của địa phương.

Một trong những yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động của Quỹ thường xuyên, hiệu quả, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật đó là công tác quản lý và sử dụng Quỹ. Để làm được việc này, Hội đồng quản lý Quỹ các cấp đã xây dựng Điều lệ Quỹ trình Ủy ban nhân dân phê duyệt (Quỹ cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh, cấp huyện và cấp xã do Chủ tịch UBND cấp huyện), xây dựng quy chế quản lý và sử dụng. Các cấp Hội người cao tuổi hoạt động tích cực ở tất cả các khâu cụ thể là cử người có sức khỏe, kinh nghiệm, kiến thức, tâm huyết tham gia trong Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ, kiểm soát, vận động Quỹ. Hội làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong mọi hoạt động từ xây dựng hồ sơ thành lập Quỹ, Nghị quyết Hội đồng nhân dân cho phép vận động tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ Quỹ, mức vận động, đối tượng vận động; xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động, tổ chức trợ giúp cho đối tượng… Hàng năm, gắn với sơ kết, tổng kết công tác Hội Người cao tuổi, Hội đồng quản lý Quỹ tiến hành đánh giá kết quả vận động, quản lý và sử dụng Quỹ các cấp, trên cơ sở đó để định hướng cho công tác vận động Quỹ các năm tiếp theo. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ, cuối năm Hội đồng quản lý Quỹ các cấp thông báo quyết toán và phê duyệt kế hoạch thu –chi Quỹ năm tiếp theo. Ban Điều hành Quỹ tổ chức thực hiện và kết toán vào ngày 31 tháng 12. Việc quản lý tài chính về Quỹ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước (mở sổ kế toán ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến quỹ, phản ánh, theo dõi chi tiết số thu, chi), lập và gửi đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính quý và quyết toán năm cho Sở Tài chính, Sở Nội vụ. Để làm tốt công tác theo dõi về tổ chức và quản lý sử dụng quỹ đảm bảo theo Điều lệ và Quy chế quản lý quỹ, Hội đồng quản lý quỹ cấp tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức đi thực tế đối với Quỹ cấp huyện, Quỹ cấp xã; phản ánh hoạt động Quỹ bằng báo cáo chuyên đề, định kỳ hàng quý, năm. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý Quỹ, hàng năm Hội đồng quản lý quỹ tỉnh phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác nghiệp vụ Quỹ cho cán bộ Hội và cán bộ làm công tác Quỹ các cấp.

Từ quá trình xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện, kết quả đạt được có thể khẳng định Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cả 3 cấp của tỉnh Hòa Bình trong nhiệm kỳ 5 năm qua đã thành công. Đạt được thành tích trên là do Hội NCT tỉnh đã làm tham mưu để Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định về vận động, đối tượng vận động, mức vận động của từng đối tượng trên địa bàn. Căn cứ các văn bản của tỉnh tất cả 11 huyện, thị, thành phố cũng như 210 xã phường, thị trấn đều đồng loạt có văn bản triển khai. Phải khẳng định rằng Quỹ này là một trong những loại quỹ có đầy đủ tính pháp lý; đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, công tác quản lý và sử dụng Quỹ được thực hiện chặt chẽ, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả đã tăng cường niềm tin trong mọi tầng lớp nhân dân và nâng cao ý nghĩa cuộc vận động hàng năm.

 Kết quả đạt được của quỹ đã góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống đạo lý “Kính lão trọng thọ” của thế hệ trẻ; góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh, của địa phương. Là nguồn lực nội sinh cho các cấp Hội có điều kiện để tổ chức triển khai các hoạt động công tác Hội. Là sự gắn kết, quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn xã hội đối với việc chăm sóc và phát huy vai trò NCT./.

Hội NCT tỉnh Hòa Bình
Tin liên quan