Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày đăng: 16/01/2018

Ngày 16/1, Cơ quan Trung ương Hội phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội; Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc, Thủ trưởng cơ quan; Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, đoàn viên công đoàn cơ quan.

 

 

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, các ban, Văn phòng cơ quan Trung ương Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; tổ chức thực hiện, triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác, cụ thể đã tích cực tham mưu, xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam. Kiện toàn tổ chức, sắp xếp, tiếp nhận, điều chỉnh, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các ban, đơn vi. Tổ chức tốt các hoạt động hướng về Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2017 và kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT. Tích cực chuẩn bị và tham mưu tổ chức thành công các hội thảo, hội nghị, toạ đàm chuyên đề tại cơ quan Trung ương Hội và tại một số tỉnh, thành phố. Tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, gia đình chính sách, NCT là thương binh, bệnh binh ở 14 địa phương. Thường trực Trung ương Hội trực tiếp phổ biến, truyền đạt 15 buổi triển khai Nghị quyết Đại hội V kết hợp làm việc, nắm tình hình hoạt động của Hội NCT địa phương, cơ sở. Chủ động phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Hội với các bộ, ngành và tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình-Bộ Y tế. Phối hợp tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền. Phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật NCT và Chương trình hành động quốc gia về NCT tại một số tỉnh…

 

Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc tổng kết công tác năm 2017,

triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Tài Tính, Chánh Văn phòng Trung ương Hội, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội khoá V (nhiệm kỳ 2013 – 2017) đã báo cáo tổng kết công tác công đoàn cơ quan năm 2017, nhấn mạnh: Năm qua, các cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên tích cực nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, chính sách, chế độ qua các kênh khác nhau để thực hiện, phục vụ cho công tác tuyên truyền và nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực NCT. Đoàn viên công đoàn cơ quan đã tích cực tham mưu và chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác Hội. Tham gia thực hiện chính sách nâng lương cho công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định. Tư tưởng cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên đều yên tâm, làm việc tự giác, cởi mở, đoàn kết. Việc thực hiện dân chủ và chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động ở cơ quan được thực hiện theo đúng quy định, đoàn viên tham gia tích cực vào xây dựng Đảng bộ và cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong cơ quan trong năm qua; đồng thời đề nghị các ban, Văn phòng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác của Hội. Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị để lồng ghép triển khai hiệu quả các chương trình hoạt động. Tiếp tục rà soát, triển khai có hiệu quả Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở. Triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội. Công đoàn cơ quan tổ chức các hoạt động bám sát chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao….Đồng chí cũng đề nghị cán bộ, nhân viên và người lao động trong cơ quan tích cực lao động, gương mẫu, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng cơ quan văn minh, đoàn kết, thân thiện.

Cũng tại Hội nghị, Cơ quan Trung ương Hội đã công bố danh sách và trao thưởng các cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 2017 và phát động nội dung thi đua năm 2018 trong toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội.

 

 

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT” và Bằng khen của BCH Trung ương Hội cho các cá nhân

 

 

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền trao Bằng khen của Trung ương Hội cho

các đồng chí đạt danh hiệu "Tuổi cao – Gương sáng" xuất sắc năm 2017

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đàm Hữu Đắc trao Bằng khen của Trung ương Hội

cho các đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2017

 

 

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền và Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc trao Bằng khen của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng cá nhân và tập thể Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017

Tin, ảnh: Lê Thành