Chương trình phối hợp về việc Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017 - 2021

Ngày đăng: 03/05/2017

Chương trình phối hợp số 1633/CTPH-BVHTTDL-TWHNCT, ngày 19 tháng 4 năm 2017 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017 – 2021. Xem và tải nội dung chương trình phối hợp tại đây.


Nguồn: Ban CHăm sóc NCT TW Hội
Tin liên quan