Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì năm 2020

Ngày đăng: 07/05/2020

Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì năm 2020

Xem và tải nội dung chương trình phối hợp tại đây.


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT TW Hội
Tin liên quan