Chương trình phối hợp số 446/CTPH-BNN-HNCT, ngày 09 tháng 11 năm 2017 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Người cao tuổi Việt Nam thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017 – 2020

Ngày đăng: 10/11/2017

Chương trình phối hợp số 446/CTPH-BNN-HNCT, ngày 09 tháng 11 năm 2017 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Người cao tuổi Việt Nam thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017 – 2020.

Xem và tải nội dung chương trình phối hợp tại đây.


NGuồn: Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội NCT
Tin liên quan