Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam về đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2018 – 2021.

Ngày đăng: 01/03/2018

Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam về đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2018 – 2021.

 Xem và tải nội dung chương trình phối hợp tại đây.

 

 


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội NCT Việt Nam
Tin liên quan