Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026

Ngày đăng: 11/08/2022

Chương trình phối hợp số 2448/CT-BVHTTDL-HNCT, ngày 08 tháng 7 năm 2022 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2026.

Xem và tải nội dung chương trình phối hợp tại đây.

 


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan