Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ Hội NCT Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày đăng: 18/04/2022

Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ Hội NCT Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2021- 2026. Xem và tải nội dung Chương trình tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan