Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác Hội NCT Việt Nam

Ngày đăng: 16/08/2021

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác Hội NCT Việt Nam.

Xem và tải nội dung tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan