Chuẩn bị Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư Già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên: Trung ương Hội làm việc với Ủy ban Dân tộc

Ngày đăng: 21/08/2018

Ngày 17/8, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc có buổi làm việc với ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bàn phối hợp chuẩn tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư Già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên.  

Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc thông báo những nội dung đã và đang chuẩn bị, kết quả làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nơi đăng cai tổ chức Hội nghị và một số cơ quan hữu quan cũng như một số hoạt động ban đầu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn thay mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc hoàn toàn nhất trí với đề xuất của Trung ương Hội về tổ chức Hội nghị và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Việc tổ chức Hội nghị rất phù hợp với chương trình của Ủy ban, có ý nghĩa chính trị, xã hội cao.

 

Buổi làm việc giữa Trung ương Hội với Ủy ban Dân tộc


Ủy ban sẽ cử một đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm tham gia Ban Chỉ đạo và cử 2 cán bộ cấp vụ tham gia Ban Tổ chức Hội nghị; đồng thời giao các vụ chức năng khác của Ủy ban và đại diện Vụ 2 của Ủy ban tại Tây Nguyên phối hợp với Trung ương Hội NCT Việt Nam khẩn trương chuẩn bị các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc Tây Nguyên; chọn những Già làng tiêu biểu tham dự, trong đó có Già làng khu vực biên giới, đề nghị biểu dương khen thưởng tại Hội nghị. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương và các địa phương liên quan đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian trước, trong và sau Hội nghị.

Tin, ảnh: Đặng Tài Tính