Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ tại Di tích Nhà 67

Ngày đăng: 10/02/2015

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, ngày 10/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ tại nhà 67, thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

 

 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dâng hương, tưởng nhớ
Bác Hồ tại Di tích Nhà 67. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)


Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Quốc hội, cử tri và đồng bào cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự xúc động sâu sắc, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Hơn 45 năm qua, thực hiện Di chúc của Người, Quốc hội luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ, công nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ nguyên vẹn các tài liệu, hiện vật gắn với cuộc đời của Bác.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là những tài sản vô giá, mang tính lịch sử và giá trị văn hóa tinh thần đặc biệt, vì vậy trong thời gian tới các cán bộ, nhân viên Khu di tích Phủ Chủ tịch cần tiếp tục làm tốt công tác giới thiệu với người dân trong nước và bạn bè quốc tế về những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt chặng đường giải phóng dân tộc để các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc về Đảng, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ và dân tộc ta.


Nhà 67 – được gọi tên theo năm công trình xây dựng và hoàn thành (năm 1967), được xây dựng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị bố trí nơi làm việc cho Bác để phòng tránh chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Đây cũng là nơi Bác tiếp các vị lãnh đạo ở Trung ương Cục miền Nam, ở quân khu V ra họp và làm việc. Căn nhà này cũng là nơi Người dưỡng bệnh và qua đời./.

Nguồn: ĐCSVN/ Quang Vũ/TTXVN