Chủ tịch Hội NCT xã được hưởng phụ cấp theo quy định

Ngày đăng: 20/11/2015

Chủ tịch Hội NCT xã được hưởng phụ cấp theo quy định

Hỏi:
Tôi đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội NCT xã. Địa phương đang chuẩn bị nhân sự BCH Hội NCT khóa 2016-2020 trong đó có chức danh Chủ tịch. Có phải Chủ tịch Hội NCT xã là người về hưu mới được bầu vào chức danh này? Người là thương binh hoặc đang hưởng chế độ mất sức có được bầu làm Chủ tịch Hội hay không? Người về hưu chỉ được 1/9 Chi hội giới thiệu, người không về hưu có 6/9 Chi hội giới thiệu thì có theo sự giới thiệu của các chi hội không? Nếu thương binh, hoặc người hưởng chế độ mất sức là Chủ tịch Hội thì có được hưởng phụ cấp như người nghỉ hưu làm Chủ tịch hay không?
                                                                                                        Lưu Thế Thận
                                                           (Thôn Trung Đông, xã Yên Bái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).
Trả lời:
Căn cứ Luật Người cao tuổi do Quốc hội ban hành số 39/2009/QH12 ngày 23/9/2009, căn cứ Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội và quy chế thi đua khen thưởng Hội NCT Việt Nam nhiệm kì (2011-2016) không có điều khoản nào quy định người về hưu mới được bầu làm Chủ tịch Hội NCT. Như vậy, người không về hưu mà là thương binh hay người đang hưởng chế độ mất sức đều có thể được bầu là Chủ tịch Hội NCT xã, nếu người đó được tín nhiệm bầu với số phiếu cao. Đã là bầu cử theo tín nhiệm, thì người được 6/9 Chi hội giới thiệu phải có tín nhiệm hơn người được 1/9 Chi hội giới thiệu. Làm đúng theo tinh thần dân chủ thì người được 6/9 Chị hội giới thiệu sẽ được giới thiệu để bầu vào chức danh Chủ tịch Hội NCT ở địa phương.
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ chính sách với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn, tại mục I, khoản 3, Điều 2 Nghị định này nêu rõ, cán bộ không chuyên trách của xã gồm Chủ tịch Hội NCT...
Căn cứ Điều 7, Nghị định 121/2003/NĐ-CP, Chủ tịch Hội NCT thuộc cán bộ không chuyên trách ở xã, được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng, căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương và mức phụ cấp cho từng chức danh cán bộ không chuyên trách.
Như vậy, dù là cán bộ nghỉ hưu hay là thương binh, người đang hưởng chế độ mất sức, khi được bầu là Chủ tịch Hội NCT cấp xã, đều được hưởng chế độ phụ cấp như Điều 7 Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ.