Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày đăng: 23/06/2017

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền

tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Trần Thanh Mẫn

 

Sáng ngày 23/6, đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cùng các đồng chí Trung ương Hội đã đến chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và tân Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng. Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền bày tỏ mong muốn, với cương vị mới và là người đứng đầu, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng với Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lãnh đạo hệ thống mặt trận tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ; với trách nhiệm là thành viên của Mặt trận, Hội NCT Việt Nam sẽ cố gắng nỗ lực cao nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn

thân mật tiếp Đoàn cán bộ Hội NCT Việt Nam

 

Cảm ơn lời chúc mừng của lãnh đạo Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự gắn bó chặt chẽ, hiệu quả của Hội NCT Việt Nam và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới Hội NCT Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội NCT Việt Nam hoạt động tốt hơn; đồng thời Hội NCT Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động góp phần tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Lê Thành