Chính sách và thực thi chính sách Chăm sóc sức khoẻ NCT Việt Nam

Ngày đăng: 20/12/2013

Hỏi: - Hiện nay, các nội dung công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đã và đang được thực hiện theo các quy định của các văn bản pháp quy nào?

Trả lời: - Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (CSSK NCT) được thực hiện theo các quy định chủ yếu trong Luật NCT, Chương trình Hành động Quốc gia về NCT 2012 – 2020 và một số luật có nội dung liên quan như: Luật Bảo vệ Sức khỏe Nhân dân, Luật Bảo hiểm Y tế; Luật Khám bệnh, chữa bệnh…

Để thực thi Luật NCT, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định 06/2011/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật NCT, Nghị định 136/2013/NĐ-CP về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 phê duyệt Chương trình Hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020 nhằm tăng cường sức khoẻ về thể chất và tinh thần của NCT; nâng cao chất lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám, chữa bệnh và quản lí các bệnh mạn tính cho NCT; xây dựng môi trường thuận lợi để NCT tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí. Thông tư 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn chăm sóc sức khỏe NCT tại các cơ sở khám, chữa bệnh, tại cộng đồng và quản lí các bệnh mạn tính. Thông tư 21/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định quản lí và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho NCT tại nơi cư trú.

Công tác CSSK NCT được quy định trong các văn bản pháp quy nêu trên bao gồm nội dung do các cơ sở y tế thực hiện dưới sự chỉ đạo của ngành Y tế, các cấp chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể.

Phát triển ngành Lão khoa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của NCT, xây dựng Khoa Lão tại Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh. Các cơ sở khám, chữa bệnh ưu tiên NCT. Trạm Y tế xã xây dựng kế hoạch CSSK NCT và thực hiện khám sức khỏe định kì cho tất cả NCT mỗi năm ít nhất 1 lần; hướng dẫn phòng bệnh, nâng cao sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần và CSSK cho NCT cô đơn tại nhà….