Chính sách đối với thương binh từ trần

Ngày đăng: 31/03/2014

Hỏi: - Một thương binh loại A đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia chống Mỹ, cứu nước. Thương binh này chết tháng 11/2003 do căn bệnh hiểm nghèo. Đối với trường hợp trên, thân nhân của thương binh có được hưởng trợ cấp chi phí mai táng hoặc chế độ, chính sách nào không?

Phạm Thị Linh (NCT xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa)

Trả lời: - Ngày 29/8/1994, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước ta đã ban hành Pháp lệnh về ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng. Điều 15 của Pháp lệnh này quy định: “Thương binh chết vì vết thương tái phát được xét xác nhận là liệt sĩ. Khi thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 61% trở lên, chết vì ốm đau, tai nạn thì thân nhân được cấp tiền lễ tang, chôn cất, trợ cấp tiền tuất”. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1995.

Đối với trường hợp nêu trên, cần phải xem xét thêm là thương binh đó có “bị mất sức lao động từ 61% trở lên” hay không. Nếu đủ điều kiện này thì đương nhiên khi thương binh chết, thân nhân được trợ giúp tiền mai táng phí và hưởng tiền tuất; nếu không đủ điều kiện này thì thân nhân không được hưởng các chế độ quy định nêu trên. Sự việc xảy ra đã lâu và từng thời gian Chính phủ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đều có văn bản quy định và hướng dẫn thi hành cụ thể. Nếu thương binh đó “bị mất sức lao động từ 61% trở lên”, bà liên hệ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn chi tiết về các mức trợ giúp cụ thể và quy trình lập hồ sơ cần thiết.

Báo Người cao tuổi, 25/3/2014, số 48(1365)