Chính sách đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày đăng: 24/03/2015

Hỏi: Mẹ tôi có hai con trai là liệt sĩ, gần đây có thông tin nói cụ sẽ được công nhận là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cụ được hưởng những khoản trợ cấp nào và được hưởng các chế độ trợ cấp, phụ cấp từ thời điểm nào?

Bùi Thị Lan (Huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).

 

Trả lời: Tại Pháp lệnh 5/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII quy định một trong năm trường hợp được tặng, hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng là bà mẹ “có hai con trở lên là liệt sĩ”. Như vậy, mẹ của bà được tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

 

Theo Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, mẹ của bà được hưởng các khoản trợ cấp sau đây: Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của hai liệt sĩ 2.636.000 đồng/tháng; phụ cấp Bà mẹ Việt Nam anh hùng 1.105.000 đồng/tháng; trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia định 1.318.000 đồng/tháng.

 

Ngoài việc thụ hưởng các chế độ trợ cấp, phụ cấp nêu trên, mẹ của bà còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, chế độ trợ cấp mai táng phí khi qua đời theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. UBND xã có trách nhiệm tổ chức lễ tặng danh hiệu cho mẹ của bà; khi qua đời, chính quyền xã tổ chức lễ tang trang trọng (kinh phí tổ chức lễ tặng danh hiệu và lễ tang do ngân sách xã chi. Hằng năm, mẹ của bà còn được hưởng chế độ nghỉ dưỡng tằng cường sức khỏe…

 

Nguồn: Báo Người cao tuổi