Chính sách bảo trợ xã hội đối với NCT

Ngày đăng: 31/12/2014

Hỏi: - Ở quê tôi, cụ Nhãn và cụ Vĩnh đều trên 80 tuổi, cụ Nhãn được hưởng chế độ bảo trợ xã hội NCT 270.000 đồng/tháng, cụ Vĩnh chỉ được hưởng 180.000 đồng/tháng. Cán bộ chính sách của xã nói cụ Nhãn thuộc hộ nghèo nên được hưởng cao hơn cụ Vĩnh. Có đúng như vậy không?

Lê Thị Hồng Mỹ (Một viên chức huyện Văn Chấn, Yên Bái)

Trả lời: - Cán bộ chính sách đó nói đúng một phần, nhưng chưa đủ. Hướng dẫn thi hành Luật Người cao tuổi, Nghị định số 06/2011/NĐ – CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ quy định: Đối với NCT từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng, thì được hưởng mức trợ cấp 270.000 đồng/tháng/người. Cụ Nhãn thuộc trường hợp quy định trên đây. NCT từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi nếu có đủ những điều kiện quy định này thì được hưởng mức trợ cấp 180.000 đồng/tháng/người.

Nghị định số 06/2011/NĐ-CP còn quy định: Đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, không có trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng, thì được hưởng mức trợ cấp 180.000 đồng/ tháng/ người. Cụ Vĩnh thuộc trường hợp quy định này.

Để hiểu rõ và đầy đủ quy định trên đây, xin lưu ý Luật NCT xác định: “Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng NCT là con, cháu của NCT và những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình”

Báo Người cao tuổi