Chăm sóc sức khỏe cho NCT tại cộng đồng

Ngày đăng: 20/12/2013

Hỏi: - Xin cho biết cơ quan nào chịu trách nhiệm thực hiện chăm sóc sức khỏe cho NCT tại cộng đồng? Kinh phí cho việc chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng lấy từ đâu?

 

Trần Thị Uẩn (Xã Cát Trù, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ)

Trả lời: - Về trách nhiệm thực hiện chăm sóc sức khỏe cho NCT tại cộng đồng:

 Trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn: Hỗ trợ chi phí đi lại từ Trạm Y tế xã đến nơi ở của NCT (đi và về) cho cán bộ y tế để đến khám, chữa bệnh tại nhà đối với trường hợp NCT cô đơn bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hỗ trợ chi phí hoặc phương tiện đi lại cho NCT cô đơn, bị bệnh nặng phải đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đề nghị của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

 Trách nhiệm của Trạm Y tế xã: Triển khai thực hiện chăm sóc sức khỏe cho NCT tại cộng đồng; cử cán bộ y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại nơi cư trú đối với NCT cô đơn, bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hằng năm, lập kế hoạch, dự trù kinh phí chăm sóc sức khỏe cho NCT tại địa phương, bao gồm cả khám sức khỏe định kì.

Thông tư số 21/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho NCT tại nơi cư trú.

Nội dung và mức chi:

- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho NCT tại nơi cư trú, được ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí để chi cho các hoạt động sau:

- Chi tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khoẻ; hướng dẫn NCT kĩ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khoẻ; chi tổ chức các buổi tuyên truyền tại Trạm Y tế xã, tổ chức tuyên truyền lưu động đến các thôn, bản đối với xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; bồi dưỡng báo cáo viên 200.000 đồng/người/buổi; chi nước uống cho người tham dự; chi thuê hội trường, phông, bạt, bàn ghế, thiết bị loa đài… (nếu có); truyền thông trên phương tiện truyền thanh của xã: Chi biên tập 75.000 đồng/trang 350 từ; bồi dưỡng phát thanh viên 15.000 đồng/lần; chi công tác phí cho cán bộ Trạm Y tế xã đi tuyên truyền lưu động theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chi lập hồ sơ theo dõi, quản lí sức khoẻ NCT. Mức chi thanh toán theo thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chi tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kì cho NCT. Kinh phí thực hiện các đợt kiểm tra sức khoẻ định kì cho NCT do ngân sách địa phương bảo đảm trong dự toán hằng năm của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra sức khoẻ cho NCT theo phân cấp về chuyên môn y tế và phân cấp ngân sách của địa phương.

 - Hỗ trợ chi phí đi lại từ Trạm Y tế xã đến nơi ở của NCT (đi và về) cho cán bộ y tế xã để đến khám bệnh, chữa bệnh cho NCT cô đơn, bị bệnh nặng không thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Mức hỗ trợ tối đa 3.000 đồng/km đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo; tối đa 2.000 đồng/km đối với các vùng còn lại; hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại nơi cư trú cho NCT cô đơn, bị bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ tối đa bằng mức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã.

UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ y tế và NCT cô đơn, bị bệnh nặng tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đề nghị của Trạm Y tế xã. Mức hỗ trợ theo giá vé phương tiện vận tải hành khách công cộng hoặc giá thuê thực tế phương tiện vận chuyển (trường hợp không có phương tiện vận tải hành khách công cộng)


Nguồn: Báo Người cao tuổi