Cấp nào chúc thọ các cụ 90 tuổi và 100 tuổi

Ngày đăng: 29/01/2016

Hỏi:- Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Thái Bình chỉ đạo Hội NCT các huyện về việc để Công ty Đ.U.Ô Hà Nội về chụp ảnh 6x9 dán vào Giấy chúc thọ của Trung ương Hội NCT là đúng hay sai? Cấp nào chúc thọ các cụ 90 tuổi và 100 tuổi, có thay đổi qua các năm không?

                                                                                NGUYỄN XUÂN TẾ

                                                 (Chủ tịch Hội NCT xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)

Trả lời: Trung ương Hội NCT Việt Nam có in Giấy chúc thọ do Chủ tịch Cù Thị Hậu kí, để thống nhất việc chúc thọ NCT trong toàn quốc theo mẫu Giấy chúc thọ chung của Hội, thể hiện sự quan tâm của Hội NCT Việt Nam tới tất cả hội viên.

Trung ương Hội NCT Việt Nam cũng không có quy định nào bắt buộc NCT phải chụp ảnh 6x9 để dán vào Giấy chúc thọ. Việc Ban Đại diện Hội NCT tỉnh chỉ đạo Hội NCT các huyện để Công ty Đ.U.Ô Hà Nội về chụp ảnh 6x9 dán vào Giấy chúc thọ của Trung ương Hội NCT, không phải là thực hiện quy định của Trung ương Hội.

Theo Luật NCT được Quốc hội thông qua tại mục 5, Điều 21, các cụ 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ, các cụ 90 tuổi được Chủ tịch tỉnh, thành phố chúc thọ, như vậy Chủ tịch Hội NCT Việt Nam không phải là người chúc thọ các cụ cao niên 90 và 100 tuổi. Quy định này không thay đổi qua các năm.


Nguồn: Báo Người cao tuổi (ngày 21/1/2016)