Cán bộ nghỉ hưu bị tai biến không được hưởng TCXH cho người khuyết tật

Ngày đăng: 12/11/2014

Hỏi: - Hội viên NCT là cán bộ nghỉ hưu có lương, bị tai biến mạch máu não phải có người chăm sóc, có được hưởng chế độ trợ cấp xã hội (TCXH) dành cho người khuyết tật không? Nếu được thì phải làm những thủ tục gì?

Đinh Kế Đại
(Chi hội trưởng NCT, Tổ dân phố 9, phường Nguyễn Trãi,
quận Hà Đông, TP Hà Nội)

Trả lời: - Điều 51, Luật Người khuyết tật quy định:

- Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thì không hưởng TCXH hằng tháng dành cho người khuyết tật nhưng được hưởng chính sách quy định tại Luật này nếu pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định.

-  Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội cùng loại chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp cao nhất.

- Người khuyết tật đang được hưởng chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thì được tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật này.

Như vậy, trường hợp ông hỏi NCT đang hưởng lương hưu, bị tai biến nằm một chỗ, không được hưởng TCXH dành cho người khuyết tật.

Nguồn: Báo Người cao tuổi, 7/11/2014