Cà Mau Hội nghị cán bộ quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Ngày đăng: 01/04/2014

Ngày 31/3/2014, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” có trên 300 đại biểu đến dự.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Tại hội nghị các đại biểu được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai các nội dung cơ bản của chuyên đề 2014 “Học tập và Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Trong đó, nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với Đảng và nhân dân ta là việc làm thường xuyên lâu dài, quan trọng, bởi nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là những di sản tinh thần vô giá. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định mình là công bộc của dân, “nói đi đôi với làm” là phát huy truyền thống đạo đức quý báu của dân tộc, là thực hành đạo đức cách mạng; "nói đi đôi với làm" là để hướng dẫn nhân dân làm theo, đặc biệt là với thế hệ trẻ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân; nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên phải đặt trong mối quan hệ với cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Cần tuyên truyền mạnh mẽ và khơi dậy trong nhân dân lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin đối với Đảng, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa và tương lai phát triển của đất nước.

Theo kế hoạch, sau hội nghị cấp tỉnh này, đảng bộ các huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy sẽ tổ chức triển khai chuyên đề 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác./.

Nguồn: Tin&ảnh Công Thắng/ ĐCSVN, 31/3/2014