Bảo hiểm y tế với NCT dưới 80 tuổi

Ngày đăng: 27/11/2014

Hỏi: - Tôi là người cao tuổi dưới 80 tuổi nhưng không thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội và có công với cách mạng, muốn tham gia bảo hiểm y tế cần làm như thế nào?

Trả lời: - Theo quy định của Luật NCT thì Nhà nước chỉ mua và cấp bảo hiểm y tế cho NCT từ 80 tuổi trở lên. Những NCT dưới 80 tuổi không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo thì tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện và phải tự mua bảo hiểm y tế.

Hội NCT xã, phường, thị trấn tùy theo hoàn cảnh cụ thể ở mỗi địa phương sẽ vận động gia đình, dòng họ và chính quyền địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn quyên góp mua bảo hiểm xã hội cho các đối tượng NCT tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Hiện nay, bảo hiểm xã hội phát triển mạng lưới đại lí bán bảo hiểm y tế ở các xã, phường, thị trấn. Do vậy, NCT có nguyện vọng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện có thể mua trực tiếp tại đại lí hoặc nhờ mua qua tổ chức Hội NCT địa phương.

NCT đã mua thẻ bảo hiểm y tế thì khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế sẽ được bảo hiểm y tế chi trả theo những quy định của chính sách về bảo hiểm y tế như các đối tượng khác.

Nguồn: Báo người cao tuổi