Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 5 năm (2015 - 2020) và nhiệm vụ những năm tiếp theo

Ngày đăng: 19/02/2021

Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 5 năm (2015 - 2020) và nhiệm vụ những năm tiếp theo

Xem và tải nội dung Báo cáo tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan