Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng: 24/06/2020

Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

Xem và tải nội dung Báo cáo tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan