Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020

Ngày đăng: 09/07/2020

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020.

Xem và tải nội dung Báo cáo tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT TW Hội NCT
Tin liên quan