Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Cà Mau thành lập 9 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 22/10/2018

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Nhà nước và Trung ương Hội NCT Việt Nam; Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Đề án thành lập và nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Cà Mau đã thành lập được 9 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, với 450 thành viên tham gia, trong đó có 360 NCT. Ông Ngô Đức Tài, Phó Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Cà Mau  cho biết: “Đây là một tổ chức xã hội tự nguyện, tập hợp nhiều tầng lớp nhân dân với nhiều lứa tuổi ở cộng đồng khu dân cư, đa số là NCT. CLB sinh hoạt định kì mỗi tháng một lần…"

 

Lễ ra mắt  CLB Liên thế hệ tự giúp nhau được tại phường 4, TP Cà Mau.


Được biết, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của tỉnh được thành lập, nhằm tạo điều kiện cho NCT cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe, góp phần chăm sóc và phát huy vai trò của NCT đối với xã hội.

Tin, ảnh: Thạch Bình
Tin liên quan