Ban Chỉ đạo Tháng hành động vì NCT Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày đăng: 22/03/2018

Ngày 22/3, Ban Chỉ đạo Tháng hành động vì NCT Việt Nam họp triển khai kế hoạch thực hiện năm 2018 với chủ đề “Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”. Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các ban, Văn phòng Trung ương Hội. 


 

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp

 

 Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018, việc triển khai “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” sẽ tập trung vào các nội dung: Các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Hội NCT các cấp có kế hoạch triển khai Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2018 với nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở; tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động vì NCT kết hợp với tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan tới NCT, nâng cao nhận thức chung về NCT, Hội NCT Việt Nam, sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT; kịp thời phản ánh công tác lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong việc triển khai kế hoạch; biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở; chính quyền các cấp chỉ đạo rà soát, nắm tình hình NCT có hoàn cảnh khó khăn; vận động nguồn lực chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ NCT; đẩy mạnh thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao của NCT ở cơ sở; tổ chức hoạt động thiết thực chăm sóc, phát huy vai trò của NCT thông qua đó khẳng định vị trí của NCT và trách nhiệm của toàn xã hội với NCT.

 

 

Đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận tại cuộc họp


Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực; các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe NCT. Tổ chức tốt các hoạt động về NCT, kịp thời trợ giúp NCT có hoàn cảnh khó khăn. Có hình thức tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT. Các thành viên Ban Chỉ đạo cần tăng cường đôn đốc chỉ đạo theo hệ thống, tổng kết báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đơn vị phụ trách theo định kỳ; tiếp tục kiện toàn bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo …  

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận tinh thần trách nhiệm bộ phận thường trực Tháng hành động đã tích cực chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện để ban hành; đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại biểu. Đồng ý với các ý kiến của các đại biểu để thực hiện Tháng hành động đạt kết quả tốt, Trưởng Ban Chỉ đạo – Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền yêu cầu các thành viên căn cứ vào kế hoạch đã ban hành chủ động xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các ban ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức có hiệu quả các hoạt động Tháng hành động; đồng thời yêu cầu bộ phận thường trực Tháng hành động phối hợp, tham mưu đề xuất để sớm bổ sung kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Tin, ảnh: Lê Tuệ Minh