Ban Chỉ đạo “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày đăng: 27/04/2017

Sáng ngày 26/4, Ban Chỉ đạo “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” đã tiến hành họp kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên và triển khai kế hoạch thực hiện. Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tại cuộc họp, năm 2016 cả nước đã vận động được 161,386 tỷ đồng để hỗ trợ cho 667.911 NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gần 1,9 triệu NCT được khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí. Tổ chức 14.722 hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và thu hút trên 1 triệu lượt NCT tham gia. Tổ chức 34.576 cuộc tuyên truyền, phổ biến nội dung về Tháng hành động vì NCT cho gần 2 triệu lượt người nghe …

Ban Chỉ đạo “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” giai đoạn 2017 – 2021 thành lập theo Quyết định số 126/2017/QĐ-HNCT ngày 5/4/2017 của Hội NCT Việt Nam gồm 21 thành viên, do Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình làm Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc và các Phó Chủ tịch Ngô Trọng Vịnh, Phạm Thị Sơn làm Phó Trưởng ban. Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; Văn phòng Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội NCT thành phố Hà Nội; Văn phòng, các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng nội dung hoạt động hàng năm triển khai tháng hành động; phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp nguồn lực để chăm sóc và phát huy vai trò NCT; kiểm tra, đôn đốc hoạt động ở các cấp Hội, báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam; Ban Chỉ đạo được hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Tại cuộc họp các thành viên Ban Chỉ đạo đã tâp trung thảo luận, góp ý kiến Dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên và Hướng dẫn Hội NCT các cấp thực hiện“Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2017. Đồng thời đưa ra nhiều giải pháp để tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi tặng quà NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe NCT. Các thành viên cho rằng thông qua “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” cần làm chuyển biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm của gia đình, dòng họ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT. Tổ chức tốt các hoạt động về NCT, kịp thời trợ giúp NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa và tạo điều kiện để NCT có kinh nghiệm, trí tuệ, sức khỏe, nhiệt huyết được tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình với xã hội. Vận động các nguồn lực trong toàn xã hội và các tổ chức trong nước và nước ngoài tham gia các hoạt động về NCT. Có hình thức tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT…


 

Các thành viên phát biểu thảo luận tại cuộc họp

 

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2017, việc trên khai “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” sẽ tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền các văn bản, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về NCT; ý nghĩa và các hoạt động “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”; vai trò, vị trí của NCT. Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ nguồn lực để giúp đỡ NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa cải thiện cuộc sống. Tổ chức các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí giúp NCT; quan tâm NCT khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phát triển các loại hình câu lạc bộ, nhất là Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Các thành viên nhất trí năm 2017 toàn Hội phấn đấu đạt chỉ tiêu từ 80% - 100% NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Để xã hội hiểu rõ ý nghĩa, mục đích “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” Hội NCT các cấp và mỗi thành viên Ban Chỉ đạo là mắt xích quan trọng giúp các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong hoạt động chăm sóc, phát huy NCT. Các thành viên chủ động xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị mình; tham mưu đề xuất nội dung tuyên truyền, xây dựng nguồn lực nhằm chuyển biến nhận thức, huy động sự quan tâm của cả cộng đồng, hỗ trợ tích cực những NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời yêu cầu bộ phận thường trực Tháng hành động, tiếp thu ý kiến của các thành viên, hoàn thiện các dự thảo văn bản để kịp thời ký ban hành và làm cơ sở cho Hội NCT các cấp, các ngành liên quan triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: Lê Thành