Bắc Ninh: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai 'Tháng hành động vì người cao tuổi'

Ngày đăng: 15/07/2015

Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành công văn số 1571/UBND-VX thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi”.

 

Phong trào tập luyện dưỡng sinh của Hội Người cao tuổi tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội quan tâm đến việc chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi, lòng hiếu thảo của con cháu với bố mẹ, ông bà và tinh thần Kính lão - Trọng thọ. Đồng thời, tổ chức vận động các nguồn lực để hỗ trợ, cải thiện đời sống cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi thuộc diện chính sách, nhất là củng cố và phát triển “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” ở tất cả các cấp Hội theo quy định.

 

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai Đề án: Xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng phát huy vai trò người cao tuổi” trên cơ sở mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động các loại hình câu lạc bộ văn hóa, thể thao… Củng cố và đổi mới hoạt động của Câu lạc bộ Người cao tuổi tỉnh thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao người cao tuổi tỉnh, tạo điều kiện để người cao tuổi trong tỉnh có sân chơi cho hoạt động, giao lưu về văn hóa, thể thao, dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi” gắn với Kế hoạch số 839/KH-UBND ngày 04/5/2013 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2020.

 

Căn cứ hướng dẫn của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban công tác người cao tuổi tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội người cao tuổi lựa chọn chủ đề “Tháng hành động vì người cao tuổi” hàng năm để hướng dẫn thực hiện trên địa bàn tỉnh./.

*

Ngày 25/4/2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg về việc lấy tháng 10 hàng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2015 sẽ triển khai từ ngày 1/10 – 30/10. Trước đó, từ ngày 1/7 – 30/9, sẽ triển khai các hoạt động ở các cấp hội, nhất là chuẩn bị nguồn lực chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo bacninh.gov.vn/M.B, 22/6/2015