Bạc Liêu hoàn thành chỉ tiêu thành lập 7/7 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau năm 2017

Ngày đăng: 05/10/2017

Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020, kết quả đến cuối tháng 9/2017, tỉnh Bạc Liêu đã vận động thành lập và tổ chức Lễ ra mắt 07 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, đạt 100% chỉ tiêu Kế hoạch UBND tỉnh đề ra năm 2017, có 354 thành viên (trong đó, thành viên từ 55 tuổi trở lên 256 cụ, chiếm 72,31%; thành viên nữ 176 người, chiếm gần 50%; thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn 128 người, chiếm 36,16%, có 263 thành viên NCT còn trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ được, chiếm 74,30%); vốn ban đầu các CLB có 100.800.000 đồng (Trong đó, thu phí thành viên 17.500.000 đồng, các CLB tự vận động 83.300.000 đồng); UBND các xã, phường ra Quyết định thành lập và công nhận thành viên Ban Chủ nhiệm CLB gồm 47 đồng chí, có 19 nữ chiếm 40,43% (mỗi CLB cơ cấu từ 5-7 đồng chí, gồm: Chủ nhiệm, 03 Phó Chủ nhiệm và các thành viên).

 

Lễ ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau Ấp 16, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

 

Đạt được kết quả như trên là do UBND tỉnh Bạc Liêu sớm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1533 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; BĐD Hội NCT tỉnh tham mưu UBND tỉnh phối hợp Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn phương pháp nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của loại hình CLB này; BĐD Hội NCT tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung quy trình, thủ tục và hướng dẫn mẫu biểu mẫu cho Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và kế toán, thủ quỹ các CLB và trực tiếp làm việc với Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm thực hiện công văn của UBND tỉnh vể hỗ trợ nguồn vốn ban đầu cho CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, qua đó các huyện, thị xã, thành phố thống nhất hỗ trợ mỗi CLB 20 triệu đồng đồng; UBND tỉnh chỉ đạo trích Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT tỉnh hỗ trợ mỗi CLB 40 triệu  đồng, như vậy mỗi CLB có vốn cho vay hỗ trợ thành viên sản xuất, kinh doanh nhỏ là 70 triệu đồng đạt kế hoạch UBND tỉnh đề ra. Các CLB đều quyết tâm thực hiện tốt ba mục tiêu, yêu cầu là: Giúp điều kiện cho thành viên có việc làm, tăng thu nhập góp phần làm giảm hộ nghèo bền vững; phối hợp thực hiện chăm sóc thành viên là NCT cho tốt mọi mặt về sức khỏe, tinh thần và phát triển phong trào nêu “gương sáng” cho con cháu noi theo. Hiện nay, một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện để thành lập CLB Liên thế hệ tự giúp nhau vào đầu năm 2018, cho thấy đây là chủ trương được nhân dân, nhất là lớp NCT đồng tình hưởng ứng./.

Bài, ảnh: Hữu Đức, BĐD Hội NCT tỉnh Bạc Liêu