10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc Tây Nguyên: Đóng góp của Già làng các dân tộc Tây Nguyên là to lớn và không ngừng nghỉ

Ngày đăng: 28/01/2019

                                                                                                             TS.Đàm Hữu Đắc

                                                                              Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT Việt Nam

       

Trước năm 2009, tình hình an ninh trật tự xã hội ở một số địa phương, cơ sở các tỉnh Tây Nguyên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá ta trên nhiều lĩnh vực. Ở những bon, buôn, làng đời sống đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, đói nghèo cao, dân trí thấp luôn bị chúng kích động, lôi kéo một bộ phận đồng bào để gây rối, gây bạo loạn, chống phá chính quyền, vượt biên sang Campuchia, một số nơi đồng bào đã nghe theo kẻ xấu xúi dục bỏ ruộng nương, bỏ buôn làng, bỏ sản xuất dẫn đến đời sống gặp nhiều khó khăn. Nhận thức rõ vị trí vai trò quan trọng của các Già làng các dân tộc ở Tây Nguyên, những người có uy tín lớn trong cộng đồng buôn làng. Được phép của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy Ban dân tộc và tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị biểu dương Già làng các dân tộc Tây Nguyên từ ngày 29 - 31 tháng3 năm 2009 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với 241 Già làng tiêu biểu của 5 tỉnh Tây Nguyên và 6 tỉnh phụ cận. Dự hội nghị có Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Ủy ban dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các Ban, Bộ ngành, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo tỉnh Giai Lai, các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh phụ trợ. Tại hội nghị 241 già làng tiêu biểu đã thay mặt Già làng các dân tộc Tây Nguyên ký Quyết tâm thư gửi Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ lòng quyết tâm cùng với cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, quân và dân các dân tộc Tây Nguyên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Sau 10 năm thực hiện Quyết tâm thư, Già làng các dân tộc Tây Nguyên đã nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cùng đồng bào các dân tộc vượt qua bao khó khăn, thách thức xây dựng Tây Nguyên ổn định, phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được nâng cao. Già làng các dân tộc Tây Nguyên đã thực hiện đúng lời hứa với Bác Hồ, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thứ nhất. Già làng các dân tộc Tây Nguyên đã tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau hội nghị, các Già làng đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, trước hết là thế hệ trẻ thuộc con em đồng bào dân tộc về tình cảm, tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ một cách sinh động, gần gũi; động viên, khuyến khích, giúp đỡ con em đến trường, có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập sau này phục vụ gia đình, buôn làng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đồng bào dân tộc thiểu số thêm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Nhiều Già làng không quản ngại thời gian công sức, lặn lội đến từng buôn làng xa xôi, hẻo lánh để tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phân tích, giảng giải cho đồng bào hiểu rõ chỉ có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo đồng bào mới được tự do, độc lập, mới có cơm ăn, áo mặc, được học hành, được chăm sóc sức khỏe, mới có cuộc sống hạnh phúc không phải sống chui lủi trong hang rừng, khe núi. Nhận thức được điều đó, Già làng các dân tộc Tây Nguyên luôn coi công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vận động nhân dân tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03,05 của Bộ Chính trị. Nhiều Già làng sẵn sàng nhận và làm tốt các nhiệm vụ trên cương vị công tác được Đảng và nhân dân tín nhiệm giao phó với lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao, qua đó xây dựng niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước nhất là việc tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng quà đại biểu

 

Thứ hai. Già làng đã nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thường xuyên thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong thư gửi Đại hội dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku tỉnh Gia Lai  ngày 19/4/1946 Bác viết:“Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”; “Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta”.Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Già làng các dân tộc Tây Nguyên đã tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc nhất là thế hệ trẻ thường xuyên học tập, ghi nhớ và làm theo, quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc anh em, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng các qui ước, hương ước của buôn làng phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Già làng các dân tộc đã thực sự là người đại diện cho quyền lợi của đồng bào dân tộc thiểu số trong thôn, bon, buôn làng. Bằng những kinh nghiệm, hiểu biết của mình, Già làng đã có những tiếng nói, ý kiến đóng góp quí báu trong việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, thực sự là cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc đến các cấp chính quyền, đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở; Già làng các dân tộc Tây Nguyên thật sự là nhân tố tích cực, là nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vận động quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc quốc gia và an ninh, trật tự khu vực biên giới. Nhiều Già làng tuy tuổi cao những vẫn nhiệt tình trong việc vận động đồng bào dân tộc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết những vân đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại bon, buôn làng, cơ sở được nhân dân đồng tình hoan nghênh.

Thứ ba. Già làng luôn sống gương mẫu, làm việc hết sức mình vì buôn làng, chăm lo đời sồng vật chất, tinh thần của nhân dân.

Mặc dù tuổi cao, nhưng Gia làng các dân tộc Tây Nguyên đã thật sự sống gương mẫu, luôn là lớp người có uy tín lớn trong buôn làng, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với mọi công việc của buôn làng, coi công việc của cộng đồng dân cư như công việc của gia đình, đi sâu đi sát giúp đỡ, hướng dẫn những gia đình còn trong hoàn cảnh khó khăn, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc đẩy mạnh sản xuất, đổi mới cách làm, phát huy tiềm năng thế mạnh vùng đất Tây Nguyên để phát triển kinh tế - xã hội; coi nhiệm vụ giúp đồng bào nhanh chóng xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, nhiều Già làng bằng vốn kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống, với nhiệt huyết, trách nhiệm đã truyền lửa cho đồng bào các dân tộc một ý trí không cam chịu đói nghèo, phải vươn lên thoát nghèo, làm giầu cho gia đình, cho quê hương đất nước; Phối hợp với cơ quan chức năng quan tâm giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất, tái định cư, không di cư tự do; bảo vệ rừng, không phá rừng, không bỏ nương rẫy. Hướng dẫn đồng bào các dân tộc từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, tăng thu nhập thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc. Với vốn hiểu biết phong phú, nhất là các phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc mình, các Già làng đã phát huy vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy phong tục truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, Già làng đã vận động nhân dân đấu tranh xóa bỏ các tập tục lạc hậu, ngăn chặn xâm nhập các loại tà đạo, đạo lạ; vận động đồng bào dân tộc không mê tín dị đoan, không tin kẻ xấu, góp phần xây dựng nông thôn mới, buôn làng vững mạnh.

Thứ tư. Già làng đã nêu cao truyền thống đoàn kết, yêu nước, cách mạng, không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu, hành động của các thế lực thù địch.

Thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng, các Già làng thường xuyên tuyên truyền vận động đồng bào phát huy truyền thồng đoàn kết, yêu nước, cách mạng, ý chí kiên cường bất khuất của quân và dân các dân tộc Tây Nguyên trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc; phân tích, giảng giải cho đồng bào thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc trong giảm nghèo, định canh, định cư, làm đường giao thông, chăm lo sức khỏe cộng đồng. Những buôn làng có điểm nóng, có những dấu hiệu bất ổn, Già làng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, đêm ngày bám buôn làng, đi từng nhà để tuyên truyền vận đồng đồng bào về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giữ vũng an ninh quốc phòng; các Già làng và lớp người cao tuổi với tâm huyết yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, bằng trí tuệ, năng lực, uy tín của mình đã chuyển hóa nhiều người lầm lỡ trở thành người tốt cho xã hội, và đã đem lại sự bình yên cho buôn làng. Tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân chủ, dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên. Phát hiện, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giáo dục, vận động con cháu trong gia đình, dòng họ không nghe lời, không đi theo kẻ xấu; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xẩy ra các vụ việc mất an ninh, trật tự buôn làng, thường xuyên phản ảnh tình hình an ninh, tin bài, nhưng dấu hiệu bất ổn cho lực lượng an ninh, cơ quan chức năng.

Thứ năm. Già làng đã phát huy vai trò của người cao tuổi, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng”, làm nòng cốt trong các hoạt động, phong trào ở buôn làng.  

Bằng kinh nghiệm, uy tín của mình Già làng các dân tộc Tây Nguyên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng”; nhiều Già làng đã trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc, làm nòng cốt trong các hoạt động phong trào ở buôn làng; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền vận động đồng bào phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với những hoạt động tuyên truyên đạo trái pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động đồng bào không di cư tự do, không tranh chấp đất đai, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu. Già làng thường xuyên tham dự sinh hoạt Hội ở cơ sở, quan tâm xây dựng Tổ chức hội Người cao tuổi, cũng như các tổ chức đoàn thể ở từng buôn làng, quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, động viên NCT tham gia sinh hoạt Hội, làm nòng cốt trong các hoạt động, phong trào ở buôn làng để mọi NCT đều sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; Già làng các dân tộc Tây Nguyên thật sự phát huy vai trò và tầm ảnh hưởng của mình đối với cuộc sống hàng ngày của đồng bào các dân tộc thiểu số ở cộng đồng, khu dân cư, cùng buôn làng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống mang tính đặc trưng của từng dân tộc, trong quá trình tổ chức các lễ hội có kèm theo đánh cồng chiêng, kể chuyện xưa, hát sử ca, đã tạo không khí cởi mở,  giúp nhau trong sản xuất và đời sống, đấu tranh tìm ra lẽ phải, cùng vươn lên làm ăn và tăng cường đoàn kết các dân tộc trong cộng đồng dân cư. Già làng các dân tộc Tây Nguyên thật sự là nhân tố tích cực tác động đến kết quả các hoạt động, phong trào Hội người cao tuổi nói chung và làm nòng cốt trong các hoạt động phong trào ở các bon, buôn làng nói riêng, có sức thuyết phục lớn trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.